Vi har platser kvar till Eric Donells föreläsning på onsdag och tar därför emot anmälningar fast anmälningstiden egentligen har gått ut.

Är du intresserad av strategier kring skolfrånvaro, socialt samspel, trotshantering, könsdysfori, kontakter med olika samhällsaktörer, olika typer av behandling eller annat med NPF-koppling?

Anmäl dig då direkt till föreläsningen på onsdag klockan 18-20! Bara 50 kr för medlemmar.

Onsdag 15 mars kl 18-20

Det här vill ni inte missa!

Eric Donell är specialistsjuksköterska på BUP i Uppsala där han mest arbetar med föräldrautbildning och rådgivning. Han är vice ordförande i Riksförbundet Attention och har en YouTubekanal som heter Livet med NPF. Han är även en mycket duktig sångare, underhållare och skådespelare.

Föreläsning, samtal och möjlighet att ställa frågor.

Plats: Umeå Folkets Hus, lokal Ask

Anmälan: Till info@umea.attention.se

Ansvarig: Lena Björklund-Olofsson

Pris: 50 kr för medlemmar, 200 kr för icke medlemmar.

Betalning görs till vårt postgirokonto 206961-5, helst i förväg, annars genom vår kassör på plats. Skriv ditt namn och om du är medlem eller inte på inbetalningen.