Vår e-postadress: info@umea.attention.se

Vi är en ideell förening och kollar föreningsmailen sporadiskt.

Varmt välkomna till höstens cafékvällar 2023

Torsdag 23 november 2023 kl 18-20

Anhörigtema

Plats: ABF:s lokal, Rådhusesplanaden 16 B, Umeå

Anmälan: annikaw378@gmail.com

Pris: Gratis för medlemmar

Tisdag 18 december 2023 kl 18-20

Julavslutning med fika

Plats: ABF:s lokal, Rådhusesplanaden 16 B, Umeå

Anmälan: 1992viktor@gmail.com

Sista anmälningsdag: 12 december

Pris: Gratis för medlemmar


Varmt välkomna till vårens cafékvällar 2024

Dag datum månad 2024 kl 18-20, aktivitet

Plats: ABF:s lokal, Rådhusesplanaden 16 B, Umeå

Anmälan:

Pris:Tidigare cafékvällar/aktiviteter

Onsdag 25 oktober 2023 kl 18-20

Bowlingkväll på O’learys Umeå

Plats: O’learys Umeå

Anmälan: Till kzmeds@hotmail.com senast 23 oktober

Pris: 25 kr till Plusgiro; 206961-5 märk insättningen med ert namn

Onsdag 20 september 2023 kl 18-20

Tema Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för vård och stöd vid ADHD (och autism).

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/adhd-och-autism/

Plats: ABF:s lokal, Rådhusesplanaden 16 B, Umeå

Anmälan: annikaw378@gmail.com

Pris: Gratis för medlemmar

Torsdag 11 maj 2023 kl 18-20, samvaro

Plats: ABF:s lokal, Rådhusesplanaden 16 B, Umeå
Ansvarig: Mattias Smeds
Pris: Gratis för medlemmar

Torsdag 13 april 2023 kl 18-20, tema ADHD och utanförskap med Julio Wallin

Plats: ABF:s lokal, Rådhusesplanaden 16 B, Umeå
Anmälan: Senast 10 april till annikaw378@gmail.com
Ansvarig: Annika Wallin
Pris: Gratis för medlemmar

Fredag 16 juni 2023 kl 18-20, sommaravslutning

Plats: RSMHs lokal Aspgården, Rampljusallen 5 på Umedalen. (Ta 1:an buss till Löftet gränd) 
Anmälan: Senast 8 juni till annikaw378@gmail.com

Pris: 50 kr/person senast 8/6 till vårt plusgirokonto 206961-5 


Söndag 26 mars 2023 kl 13-16 Attention Umeås årsmöte

Plats: ABF:s lokal, Rådhusesplanaden 16 B, Umeå

Anmälan: Senast 20 mars till annikaw378@gmail.comAnsvarig: Annika Wallin

Pris: Gratis för medlemmar

Onsdag 15 mars 2023 kl 18-20, Åhörarnas egen NPF-föreläsning med Eric Donell

Är du intresserad av strategier kring skolfrånvaro, socialt samspel, trotshantering, könsdysfori, kontakter med olika samhällsaktörer, olika typer av behandling eller annat med NPF-koppling?

Anmäl dig då direkt till föreläsningen på onsdag klockan 18-20! Bara 50 kr för medlemmar.

Eric Donell är specialistsjuksköterska på BUP i Uppsala där han mest arbetar med föräldrautbildning och rådgivning. Han är vice ordförande i Riksförbundet Attention och har en YouTubekanal som heter Livet med NPF. Han är även en mycket duktig sångare, underhållare och skådespelare.

Föreläsning, samtal och möjlighet att ställa frågor.

Plats: Umeå Folkets Hus, lokal Ask

Anmälan: Till info@umea.attention.se

Ansvarig: Lena Björklund-Olofsson

Pris: 50 kr för medlemmar, 200 kr för icke medlemmar.
Betalning görs till vårt postgirokonto 206961-5, helst i förväg, annars genom vår kassör på plats. Skriv ditt namn och om du är medlem eller inte på inbetalningen.

Måndag 20 februari 2023 kl 18-20, anhörigträff

Samvaro, spel, samtal och fika

Plats: ABF:s lokal, Rådhusesplanaden 16 B, Umeå

Anmälan: Senast 15 februari till annikaw378@gmail.com

Ansvariga: Minna Oscarsson och Annika Wallin

Pris: Gratis för medlemmar

Måndag 6 februari kl 18-21, tema Äldrelyftet

https://attention.se/om-oss/vara-projekt/aldrelyftet/

Föreläsning, samtal och fika Ta chansen och möjligheten att träffa oss från projekt Äldrelyftet. Hur är det att få en diagnos och leva med NPF sent i livet och ofta efter ett helt liv i kaos?

Projektledare Annika von Schmalensée och Kajsa Edman, ambassadör bjuder in till samtal och berättar om den okunskap som finns i samhället och i vården när det gäller NPF och äldre.

Varmt välkomna till ett viktigt samtal – hur svårt kan det vara?

Vi får besök av:

Annika von Schmalensée, projektledare för Äldrelyftet Riksförbundet Attention och

Kajsa Edman, egenerfaren och med i Äldrelyftets bok “Livsberättelser om adhd och autism”.

Se mer information i artiklar, filmer, radioprogram, podd, dagbok etc på: https://umea.attention.se/var-verksamhet/aldrelyftet/

Plats: ABF:s lokal, Rådhusesplanaden 16 B, Umeå

Anmälan: Senast torsdag 2 februari till info@umea.attention.se

Ansvarig: Lena Björklund-OlofssonPris: Gratis för medlemmar

Torsdag 19 januari 2023 kl 18-20, trivselkväll

Samvaro, spel, samtal och fika

Plats: ABF:s lokal, Rådhusesplanaden 16 B, Umeå

Anmälan: Senast 15 januari till annikaw378@gmail.com

Ansvariga: Minna Oscarsson och Annika Wallin

Pris: Gratis för medlemmar