Attention Umeå har några syften som lokalförening till Riksförbundet Attention. Det mest regelbundna inslaget i vår verksamhet är cafékvällar som vi har ca en gång i månaden. Vi brukar vanligtvis hålla till i ABF Umeåregionens lokaler på Rådhusesplanaden 16B I Umeå.

Vi sitter även i olika typer av nätverk för att påverka kommunen och regionen. Ett annat av våra viktiga uppdrag är att påverka och driva våra frågor gentemot politiker och andra beslutsfattare. Vi kan dock enbart driva dessa på ett generellt plan och har inte möjlighet att på ett djupare plan engagera oss i och lägga alltför mycket tid på enskilda ärenden. Vi som finns i styrelsen har erfarenhet av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, egna diagnoser eller som anhöriga, men alla jobbar ideellt, har begränsat med tid, och de flesta av oss har ingen professionell kunskap.

Obs! Vi har ny e-postadress: info@umea.attention.se

Varmt välkomna till vårens cafékvällar 2023!

Måndag 6 februari kl 18-21, tema Äldrelyftet

https://attention.se/om-oss/vara-projekt/aldrelyftet/
Föreläsning, samtal och fika
Ta chansen och möjligheten att träffa oss från projekt Äldrelyftet. Hur är det att få en diagnos och leva med NPF sent i livet och ofta efter ett helt liv i kaos? 

Projektledare Annika von Schmalensée och Kajsa Edman, ambassadör bjuder in till samtal och berättar om den okunskap som finns i samhället och i vården när det gäller NPF och äldre.

Varmt välkomna till ett viktigt samtal – hur svårt kan det vara?

Vi får besök av:
Annika von Schmalensée, projektledare för Äldrelyftet Riksförbundet Attention och
Kajsa Edman, egenerfaren och med i Äldrelyftets bok “Livsberättelser om adhd och autism“.
Se mer information i artiklar, filmer, radioprogram, podd, dagbok etc på:
https://umea.attention.se/var-verksamhet/aldrelyftet/
Plats: ABF:s lokal, Rådhusesplanaden 16 B, Umeå
Anmälan: Senast torsdag 2 februari till info@umea.attention.se
Ansvarig: Lena Björklund-Olofsson
Pris: Gratis för medlemmar

Måndag 20 februari kl 18-20, anhörigträff

Samvaro, spel, samtal och fika
Plats: ABF:s lokal, Rådhusesplanaden 16 B, Umeå
Anmälan: Senast 15 februari till annikaw378@gmail.com
Ansvariga: Minna Oscarsson och Annika Wallin
Pris: Gratis för medlemmar

Onsdag 15 mars kl 18-21, föreläsning med Eric Donell

Arrangemanget genomförs i samarbete med ABF, Umeå.

Eric Donell är vice ordförande i Attention Riks och tillika en mycket duktig sångare och skådespelare.

Föreläsning med Eric Donell, samtal och fika (mer info kommer)
Plats: Umeå Folkets Hus, lokal Rist
Anmälan: Senast 8 mars till info@umea.attention.se
Obs! Antalet platser är begränsat till 50, först till kvarn
Ansvarig: Lena Björklund-Olofsson
Pris: 50 kr för medlemmar, 200 kr för icke medlemmar.
Sätt in pengarna på vårt postgirokonto 206961-5. Betalning ska vara oss tillhanda senast 9 mars. Tänk på att skriva ditt namn och om du är medlem eller inte på inbetalningen och att det tar några dagar innan den syns på kontot.

Torsdag 13 april kl 18-20, tema ADHD och droger

Plats: ABF:s lokal, Rådhusesplanaden 16 B, Umeå
Anmälan: Senast 10 april till annikaw378@gmail.com
Ansvarig: Annika Wallin
Pris: Gratis för medlemmar

Torsdag 11 maj kl 18-20, tema Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för vård och stöd vid ADHD och autism

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/adhd-och-autism/

Plats: ABF:s lokal, Rådhusesplanaden 16 B, Umeå
Anmälan: Senast 8 maj till annikaw378@gmail.com
Ansvarig: Annika Wallin
Pris: Gratis för medlemmar

Fredag 16 juni kl 18-20, sommaravslutning

Plats: ABF:s lokal, Rådhusesplanaden 16 B, Umeå
Anmälan: Senast 11 juni till info@umea.attention.se
Pris: (Mer information kommer. Sätt in pengarna på vårt postgirokonto 206961-5. Betalning ska vara oss tillhanda senast 12 juni. Tänk på att skriva ditt namn på inbetalningen och att det tar några dagar innan den syns på kontot.)


Tidigare cafékvällar

Torsdag 19 januari 2023 kl 18-20, trivselkväll

Samvaro, spel, samtal och fika
Plats: ABF:s lokal, Rådhusesplanaden 16 B, Umeå
Anmälan: Senast 16 januari till kzmeds@hotmail.com
Pris: Gratis för medlemmar