Obs! Vi har ny e-postadress: info@umea.attention.se

Varmt välkomna till vårens cafékvällar 2023

Söndag 26 mars kl 13-16
Attention Umeås årsmöte

Plats: ABF:s lokal, Rådhusesplanaden 16 B, Umeå
Anmälan: Senast 20 mars till annikaw378@gmail.com
Ansvarig: Annika Wallin
Pris: Gratis för medlemmar

Torsdag 13 april kl 18-20, tema ADHD och droger

Plats: ABF:s lokal, Rådhusesplanaden 16 B, Umeå
Anmälan: Senast 10 april till annikaw378@gmail.com
Ansvarig: Annika Wallin
Pris: Gratis för medlemmar

Torsdag 11 maj kl 18-20, tema Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för vård och stöd vid ADHD och autism

https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/adhd-och-autism/

Plats: ABF:s lokal, Rådhusesplanaden 16 B, Umeå
Anmälan: Senast 8 maj till annikaw378@gmail.com
Ansvarig: Annika Wallin
Pris: Gratis för medlemmar

Fredag 16 juni kl 18-20, sommaravslutning

Plats: ABF:s lokal, Rådhusesplanaden 16 B, Umeå
Anmälan: Senast 11 juni till info@umea.attention.se
Pris: (Mer information kommer.) Sätt in pengarna på vårt postgirokonto 206961-5. Betalning ska vara oss tillhanda senast 12 juni. Tänk på att skriva ditt namn på inbetalningen och att det tar några dagar innan den syns på kontot.)


Tidigare cafékvällar

Onsdag 15 mars 2023 kl 18-20, Åhörarnas egen NPF-föreläsning med Eric Donell

Är du intresserad av strategier kring skolfrånvaro, socialt samspel, trotshantering, könsdysfori, kontakter med olika samhällsaktörer, olika typer av behandling eller annat med NPF-koppling?

Anmäl dig då direkt till föreläsningen på onsdag klockan 18-20! Bara 50 kr för medlemmar.

Eric Donell är specialistsjuksköterska på BUP i Uppsala där han mest arbetar med föräldrautbildning och rådgivning. Han är vice ordförande i Riksförbundet Attention och har en YouTubekanal som heter Livet med NPF. Han är även en mycket duktig sångare, underhållare och skådespelare.

Föreläsning, samtal och möjlighet att ställa frågor.

Plats: Umeå Folkets Hus, lokal Ask

Anmälan: Till info@umea.attention.se

Ansvarig: Lena Björklund-Olofsson

Pris: 50 kr för medlemmar, 200 kr för icke medlemmar.
Betalning görs till vårt postgirokonto 206961-5, helst i förväg, annars genom vår kassör på plats. Skriv ditt namn och om du är medlem eller inte på inbetalningen.

Måndag 20 februari 2023 kl 18-20, anhörigträff

Samvaro, spel, samtal och fika

Plats: ABF:s lokal, Rådhusesplanaden 16 B, Umeå

Anmälan: Senast 15 februari till annikaw378@gmail.com

Ansvariga: Minna Oscarsson och Annika Wallin

Pris: Gratis för medlemmar

Måndag 6 februari kl 18-21, tema Äldrelyftet

https://attention.se/om-oss/vara-projekt/aldrelyftet/

Föreläsning, samtal och fika Ta chansen och möjligheten att träffa oss från projekt Äldrelyftet. Hur är det att få en diagnos och leva med NPF sent i livet och ofta efter ett helt liv i kaos?

Projektledare Annika von Schmalensée och Kajsa Edman, ambassadör bjuder in till samtal och berättar om den okunskap som finns i samhället och i vården när det gäller NPF och äldre.

Varmt välkomna till ett viktigt samtal – hur svårt kan det vara?

Vi får besök av:

Annika von Schmalensée, projektledare för Äldrelyftet Riksförbundet Attention och

Kajsa Edman, egenerfaren och med i Äldrelyftets bok “Livsberättelser om adhd och autism”.

Se mer information i artiklar, filmer, radioprogram, podd, dagbok etc på: https://umea.attention.se/var-verksamhet/aldrelyftet/

Plats: ABF:s lokal, Rådhusesplanaden 16 B, Umeå

Anmälan: Senast torsdag 2 februari till info@umea.attention.se

Ansvarig: Lena Björklund-OlofssonPris: Gratis för medlemmar

Torsdag 19 januari 2023 kl 18-20, trivselkväll

Samvaro, spel, samtal och fika

Plats: ABF:s lokal, Rådhusesplanaden 16 B, Umeå

Anmälan: Senast 15 januari till annikaw378@gmail.com

Ansvariga: Minna Oscarsson och Annika Wallin

Pris: Gratis för medlemmar