Välkommen till Attention Umeå. Vi är en av ett 50-tal lokalföreningar som är anslutna till Riksförbundet Attention. Vi jobbar för att människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, och deras anhöriga ska bemötas med respekt och få det stöd de behöver. Exempel på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är ADHD, ASD/Autismspektrumtillstånd, Tourettes syndrom och språkstörningar.

Föreningen bildades 2006. Sedan dess har vi bl a drivit projektet Rörelseverkstan som handlade om träning och riktade sig till flickor och kvinnor med NPF.

Attention Umeå har några syften som lokalförening till Riksförbundet Attention. Det mest regelbundna inslaget i vår verksamhet är cafékvällar som vi har ca en gång i månaden. Vi brukar vanligtvis hålla till i ABF Umeåregionens lokaler på Rådhusesplanaden 16B I Umeå.

Vi sitter även i olika typer av nätverk för att påverka kommunen och regionen. Ett annat av våra viktiga uppdrag är att påverka och driva våra frågor gentemot politiker och andra beslutsfattare. Vi kan dock enbart driva dessa på ett generellt plan och har inte möjlighet att på ett djupare plan engagera oss i och lägga alltför mycket tid på enskilda ärenden. Vi som finns i styrelsen har erfarenhet av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, egna diagnoser eller som anhöriga, men alla jobbar ideellt, har begränsat med tid, och de flesta av oss har ingen professionell kunskap.

Föreningens målsättningar är att:

  • Sprida kunskap om NPF
  • Skapa kontaktnät för familjer med barn, ungdomar och vuxna med dessa funktionsnedsättningar
  • Vara en resurs för förskola, skola, socialtjänst, arbetsförmedling, psykiatri, habilitering och övriga berörda samhällsinstanser
  • Skapa samarbetsformer med myndigheter, politiker och andra brukarorganisationer för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och vuxna med NPF
  • Ökad kunskap och förståelse

Varmt välkommen till föreningen Attention Umeå!

Vi är mycket glada att du valt Attention Umeå som din lokalförening.

Då vi fått många nya medlemmar väljer vi att skicka ut välkomstbrev till er i stället för att ringa.

Information om vår verksamhet och cafékvällar: https://umea.attention.se/var-verksamhet/ . Vi är nästan alltid i ABF:s lokaler på Rådhusesplanaden 16 B, Umeå, mittemot Café Mekka kl. 18-20. Vi skickar ut information innan varje cafékväll eller annan aktivitet till den mailadress du anmält när du sökte medlemskap.

Attention Umeå har några syften som lokalförening till Riksförbundet Attention. Det mest regelbundna inslaget i vår verksamhet är cafékvällar som vi har ca en gång i månaden. Vi brukar vanligtvis hålla till i ABF Umeåregionens lokaler på Rådhusesplanaden 16B I Umeå.

Vi sitter även i olika typer av nätverk för att påverka kommunen och regionen. Ett annat av våra viktiga uppdrag är att påverka och driva våra frågor gentemot politiker och andra beslutsfattare. Vi kan dock enbart driva dessa på ett generellt plan och har inte möjlighet att på ett djupare plan engagera oss i och lägga alltför mycket tid på enskilda ärenden. Vi som finns i styrelsen har erfarenhet av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, egna diagnoser eller som anhöriga, men alla jobbar ideellt, har begränsat med tid, och de flesta av oss har ingen professionell kunskap.

Vill du veta mer om vår föreningsverksamhet, har du tips på aktiviteter du önskar eller vill vara med och ordna är du välkommen att ringa eller maila:

Vår e-postadress: info@umea.attention.se

Annika Wallin, ordförande och anhörig, mobil 070-5512969 efter kl 18, mail annikaw378@gmail.com

Anna Maria Gunnerhell, vice ordförande och med egen diagnos, mobil 070-3112864

Minna Oscarsson, sekreterare och anhörig mobil, 070-3222797

Lena Björklund-Olofsson, styrelseledamot i både vår lokalförening samt riksförbundet, med egen diagnos och anhörig, mail lena.bjorklund.o@gmail.com

Mattias Smeds, styrelseledamot och med egen diagnos, mobil 073-4139186

Kristofer Södermark, styrelseledamot och med egen diagnos, mail kristofer.sodermark@gmail.com

Viktor Knudsen, styrelseledamot och med egen diagnos, mail 1992viktor@gmail.com

 

Vi syns framöver!

Styrelsen Attention
Umeå